GIA HƯNG PHONG - Kiến tạo tổ ấm thịnh vượng cùng bạn!

Tuyển dụng nhân viên chính thức, hỗ trợ tuyển dụng nhân viên thời vụ

Tư vấn về chính sách và thủ tục cho nhân viên

Tham gia tích cực vào việc tuyển dụng bằng cách chuẩn bị bản mô tả công việc, đăng quảng cáo, sơ vấn ứng viên, bố trí lịch phỏng vấn cho các Giám Đốc Bộ phận và quản lý quá trình tuyển dụng

Quản lý và đề xuất kế hoạch về quản lý nhân sự hiệu quả Hỗ trợ quản lý các vấn đề kỷ luật và khiếu nại

Quản lý thông tin nhân viên, chấm công, trả lương, kỷ luật

Tham gia vào quá trình đào tạo khi cần