GIA HƯNG PHONG - Kiến tạo tổ ấm thịnh vượng cùng bạn!

QUY TẮC “KHÔNG” TRONG QUY TRÌNH LÀM VIỆC.

quy tắc

QUY TẮC ” KHÔNG” KHI LÀM VIỆC VỚI NGƯỜI BÁN

– Không nắm chủ – không làm việc

– Không nắm sản phẩm – không chào khách

– Không đến xem nhà – không nói về sản phẩm.

– Không nắm toàn bộ như trên – không đăng quảng cáo.

– Chủ không tin mình – không làm việc

– Chủ không hợp tác với mình – không làm việc.

– Chủ không chịu trả phí hoa hồng – không làm việc.

– Chủ không ký hợp đồng môi giới – Không dẫn khách.

QUY TẮC “KHÔNG “ KHI LÀM VIỆC VỚI NGƯỜI MUA

– Khách Không tiền – không giao dịch

– Khách Không quyền – không làm việc

– Khách Không gấp – không làm làm việc

– Khách Không cần – không làm làm việc.

– Khách không hợp tác với mình – không làm việc

– Khách không tin tưởng mình – không làm việc.

Đúc kết và sưu tầm.